Kościół w Pruszczu

Parafia zleciła prace przedsiębiorstwu z Gościeradza. Kontrakt z wykonawcą opiewa na 188,8 tys. zł, z czego 99,9 tys. zł to dotacja z Unii Europejskiej. Pozostałą kwotę, czyli 88,8 tys. zł, stanowi wkład własny parafii, który zostanie pokryty z kredytu z Banku Spółdzielczego w Pruszczu.

– Podczas tworzenia lokalnej polityki rozwoju dla LGD Powiatu Świeckiego nadarzyła się okazja, aby wpisać środki z RPO na odnowę m.in. kościołów – mówi Dariusz Wądołowski, wójt gminy Pruszcz.

KP  Czas Świecia