Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wynikającą ze złożonej deklaracji) uiszcza się kwartalnie bez wezwania w następujących terminach:

za I kwartał – do 31 marca danego roku;

  • za II kwartał – do 30 czerwca danego roku;
  • za III kwartał – do 30 września danego roku;
  • za IV kwartał – do 31 grudnia danego roku.

Dopuszcza się możliwość uiszczania wpłat miesięcznych.