Wójt Gminy Dariusz Wądołowski

Szanowni Państwo
Jeżeli są osoby, które nie mają możliwości zakupu maseczek ochronnych prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (nr. tel. 562 43 08 - 10). Jako Gmina postaramy się pomóc.

Cały czas jesteśmy w gotowości służenia pomocą i wsparciem.

W tak trudnych warunkach staramy się realizować nasze obowiązki.  Dzięki odpowiedzialnej postawie pracowników Urząd funkcjonuje i załatwiane są bieżące sprawy mieszkańców.

Informacja Wójta

Chciałbym Podziękować Paniom i Panom Radnym za przyjęcie mojego wniosku aby podwyżka opłaty za odpady weszła dopiero od 1 października 2020r. Koszty z tym związane do października w wysokości ok. 300 tys. zł pokryjemy z budżetu gminy. Myślę, że jest to bardzo odpowiedzialna postawa Radnych w stosunku do mieszkańców naszej gminy w dobie koronawirusa.

Okres od ostatniej sesji to czas intensywnej pracy Urzędu Gminy i jednostek podległych dostosowujących system pracy do ograniczeń i zaleceń w stanie epidemii.Już 12 marca na spotkaniu z Zespołem Zarządzania Kryzysowego podzieliłem zadania w sprawach organizacyjno-funkcjonalnych dotyczących pracy urzędu i jednostek podległych. Powołałem zespół ds. monitorowania stanu epidemii na terenie gminy. Wyznaczyłem miejsce kwarantanny zbiorowej i świetlicy w Brzeźnie. W razie konieczności posiadamy również inne miejsca, które mogą być w szybkim tempie dostosowane do tego celu.Wydałem zarządzenie o rozwiązaniu rezerwy na czas kryzysu i zleciłem dokonanie niezbędnych zakupów środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych dla pracowników Urzędu, jednostek OSP, głównie dla tych, które są w KSRG.

W ostatnim czasie odbyłem też kilkanaście wideokonferencji z wojewodą oraz ze służbami wojewody.Uczestniczyli w nich samorządowcy, przedstawiciele Policji, Wojska , Sanepidu i zaproszeni dyrektorzy szpitali.

Podsumowanie inwestycji 2019

Podsumowanie inwestycji 2019

"To był dobry rok" - wójt gminy Dariusz Wądołowski podsumował 2019r w gminnych inwestycjach.

GMINNY FLESZ INFORMACYJNY - OGLĄDAJ - PODSUMOWANIE INWESTYCJIPRASA LOKALNA - NOWE ŚWIECIE - CZYTAJ ARTYKUŁ PDF