• 500 plus przyznawane będzie na każde dziecko - w związku ze zniknięciem kryterium dochodowego,
 • program 500 plus obejmie „jedynaków”,
 • 500 plus trafi również do rodzin przysposabiających dziecko oraz do dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • w wypadku śmierci rodzica pobierającego świadczenie 500 plus przechodzi ono na drugiego z rodziców,
 • zmiany w okresie rozliczeniowym 500 plus - od 2021 roku prawo do świadczeń będzie ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja roku następnego,

Program 500 plus na pierwsze dziecko obowiązywał będzie od 1 lipca 2019 r.
Co z wnioskami?

 • od 1 lipca - wniosek złożyć będzie można przez internet. Posłużą do tego takie portale jak: Emp@tia, ePUAP, ZUS PUE, czy bankowość elektroniczna. ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z TEJ FORMY SKŁADANIA WNIOSKÓW.
 • od 1 sierpnia - wnioski o świadczenie 500 plus złożyć będzie można w sposób tradycyjny w Urzędzie Gminy Pruszcz pokój nr 5 lub w Punkcie Podawczym. Zrobić można to osobiście lub przesłać wniosek pocztą.
 • wnioski złożone do 31 sierpnia 2019 r. – ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń do 31 października 2019 r.
 • wnioski złożone od 01 września do 30 września 2019 r. – ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń do 30 listopada 2019 r.
 • wnioski złożone od 01 października do 31 października 2019 r. - ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń do 31 grudnia 2019 r.
 • wnioski złożone od 01 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r. – ustalenie prawa oraz wypłat świadczeń do 31 stycznia 2020 r.
 • wnioski złożone od 01 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. – ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń do 29 lutego 2020 r.

Wnioski złożone od 01 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. zostaną rozpatrzone i wypłacone z wyrównaniem od lipca.
Wnioski złożone w terminie późniejszym tzn. po 30 września skutkują wypłacaniem świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za poprzednie miesiące.