KURENDA Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 20.04.2020 dot. przesunięcia terminu zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego

Drodzy Mieszkańcy,
Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną spowodowaną występowaniem koronawirusa, uznałem,  iż w trosce o Wasze zdrowie oraz zdrowie pracowników firmy odbierającej odpady należy przesunąć zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaplanowaną w dniach 13-14 maja 2020r. na okres letnio-jesienny.
O nowym, dogodnym terminie zbiórki będziemy Państwa informować na bieżąco.
Jednocześnie przypominam o możliwości bezpłatnego przekazania we własnym zakresie w/w odpadów do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki zlokalizowanego  w Małociechowie, który czynny  będzie już  od 6 maja 2020r.  w każdą środę w godz. od 8 00 do 14 00.

Wójt Gminy Pruszcz
 Dariusz Wądołowski