KURENDA
z dnia 02.07.2020r. dot. składania wniosków na usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Wójt Gminy Pruszcz zachęca rolników do składania wniosków na usunięcie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG-BAG. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 2 lipca 2020r. do 7 lipca 2020r. (do wtorku) - krótki termin uwarunkowany jest wykorzystaniem na dzień dzisiejszy krajowego limitu pomocy de minimis w 97,55%.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej bip.pruszcz.pl oraz w Urzędzie Gminy – biuro nr 2, punkt podawczy.
Złożenie wniosku umożliwi bezpłatną utylizację odpadów w 2020 roku, o dokładnym terminie realizacji będziemy Państwa informować telefonicznie. Więcej informacji można uzyskać w Biurze Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - biuro nr 2, tel. 52 562 43 21.
Wójt Gminy Pruszcz
Dariusz Wądołowski


KURENDA Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 20.04.2020 dot. przesunięcia terminu zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego

Drodzy Mieszkańcy,
Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną spowodowaną występowaniem koronawirusa, uznałem,  iż w trosce o Wasze zdrowie oraz zdrowie pracowników firmy odbierającej odpady należy przesunąć zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaplanowaną w dniach 13-14 maja 2020r. na okres letnio-jesienny.
O nowym, dogodnym terminie zbiórki będziemy Państwa informować na bieżąco.
Jednocześnie przypominam o możliwości bezpłatnego przekazania we własnym zakresie w/w odpadów do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki zlokalizowanego  w Małociechowie, który czynny  będzie już  od 6 maja 2020r.  w każdą środę w godz. od 8 00 do 14 00.

Wójt Gminy Pruszcz
 Dariusz Wądołowski