wersja kontrastowa
rozmiar tekstu
Dziś jest piątek, 28 luty 2020 00:28:18
Jesteś tutaj: Ochrona Środowiska >

Działania Gminy Pruszcz w ramach r...

Dane Urzędu

Urząd Gminy w Pruszczu
ul. Główna 33
86 - 120 Pruszcz
tel.52 562 43 00
e-mail: pruszcz@pruszcz.pl

Punkt informacyjno-podawczy Tel. 52 562 43 05


Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Pruszczu
33 8170 0008 0000 0550 2000 0010

Wydział Komunikacji Starostwa - pokój nr 4,  Tel. 52 5683 233

Godziny pracy Urzędu od 01.01.2015
poniedziałek     7:15 - 15:15
wtorek             7:15 - 17:00
środa               7:15 - 15:15
czwartek          7:15 - 15:15
piątek              7:15  - 13:30

więcej informacji

10 kwiecień 2014 08:54 Działania Gminy Pruszcz w ramach...

Działania Gminy Pruszcz w ramach realizacji zadania „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2

 

Działania Gminy Pruszcz w ramach realizacji zadania „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”

 

1.  2005 r.

URUCHOMIENIE SKŁADOWISKA na przełomie III i IV kwartału 2005 roku.

- Decyzja Starostwa Powiatowego w Świeciu ul. Wojska Polskiego 173
Nr 88/2005 z dn. 4.03.2005 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla ECO-POL spółka z o.o. 87-140 Chełmża ul. Św. Jana 18d

Składowisko odpadów materiałów niebezpiecznych zawierających azbest z planowaną lokalizacją na działce nr 143/5 w obrębie ewidencyjnym Małociechowo gm. Pruszcz
 

- Na podstawie porozumienia z właścicielem składowiska mieszkańcy gminy Pruszcz mają zagwarantowane przyjęcie zdemontowanego eternitu w cenie symbolicznej 1 zł od tony azbestu. Składowisko przyjmuje także odpady pochodzące z całego kraju na zasadach komercyjnych.

 

 1. 2006 r.

- Inwentaryzacja ilości azbestu znajdującego się na każdej nieruchomości w Gminie Pruszcz.
 

- Dofinansowanie dla mieszkańców - Łączne dofinansowanie z gminy do kosztów związanych z utylizacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego wynosi 1500 zł.
 

Uchwała nr L/311/06
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 25 maja 2006

w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozdziału środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych zawierających azbest.
 

- Zajęcie II miejsca w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Gospodarki „Polska bez azbestu” – wysokość nagrody 60 000 zł przyznana 8 listopada 2006 r., uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 16 listopada 2006 r. w Warszawie w Ministerstwie Gospodarki.

Pieniądze z nagrody w całości zostały przeznaczone na współfinansowanie wymiany pokryć dachowych z budynków: - Świetlicy szkolnej w Pruszczu, Przedszkola w Pruszczu oraz Świetlicy w Łowinie.
 

 1. 2008 r.

- 25 stycznia 2008 r. na Gali Laureatów i Wyróżnionych konkursu pod patronatem Prezydenta RP Gmina Pruszcz otrzymała tytuł GMINA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU oraz w kategorii „Polska wolna od Azbestu” Gmina Pruszcz otrzymała nagrodę z NFOŚiGW w kwocie 20 000 zł za zajęcie II miejsca. Konkurs został ogłoszony przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Tarnowie
 

 1. 2009 r.

- zmiana Uchwały na dofinansowanie wymiany pokryć azbestowych

Łączne dofinansowanie kosztów związanych z utylizacją odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego wynosi 1500 zł. od budynków mieszkalnych i inwentarskich oraz 500 zł od pozostałych budynków gospodarczych, nierolniczych, z wyjątkiem budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą.
 

Uchwała nr XLI/295/2009
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 17 lipca 2009

w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozdziału środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji na utylizację odpadów azbestowych przy likwidacji pokryć dachowych zawierających azbest
 

 1. 2010 r.

Z uwagi na zmiany przepisów prawnych i likwidację Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przyjęcie przez Wójta Gminy Pruszcz zarządzenia w sprawie przyznawania nagród za działania proekologiczne w zakresie utylizacji odpadów azbestowych.

Wysokość nagrody za wymianę lub likwidację pokrycia dachowego wynosi 1500 zł. od budynków mieszkalnych i inwentarskich oraz 500 zł od pozostałych budynków gospodarczych, nierolniczych, z wyjątkiem budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą.
 

Zarządzenie Nr 275/2010
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 10.03.2010 roku

W sprawie regulaminu przyznawania nagród za działania proekologiczne w zakresie ochrony środowiska

 

 1. 2011 r.

-Zmiana zarządzenia Wójta z 2010 r. w zakresie realizacji wypłat: „Wnioski realizowane będą w miarę posiadanych środków finansowych w budżecie gminy.”
 

Zarządzenie nr 275/2010
Wójta Gminy Pruszcz
z dnia 10 marca 2010

W sprawie regulaminu przyznawania nagród za działania proekologiczne w zakresie ochrony środowiska

 

 1. 2013 r.

- W związku z koniecznością prowadzenia aktualnego rejestru wyrobów zawierających azbestu i opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest Urząd Gminy Pruszcz podjął działania pozwalajace pozyskać środki  zewnętrzne na ten cel. Gmina Pruszcz w ramach konkursu AZBEST 2013 otrzymała od Ministerstwa Gospodarki dotację w wysokości 10 000 zł z udział Gminy w kwocie 2 500 zł.
 

- W konkursie Azbest 2013 złożonych zostało 349 wniosków w Bloku 3 (Program + inwentaryzacja) 196 Gmin otrzymało dofinansowanie. Z województwa Kujawsko-Pomorskiego 11 ofert konkursowych otrzymało dofinansowanie. Z powiatu świeckiego 2 Gminy nasz Pruszcz i Jeżewo.

Kwota dotacji pozwoliło na sporządzenie aktualnej inwentaryzacji azbestu na terenie Gminy Pruszcz, na nowych kartach inwentaryzacyjnych, wprowadzenie danych do bazy azbestowej i opracowanie „Programu usuwania  wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pruszcz na lata 2013 – 2032” uchwalonego 25 października 2013 r.

 

UCHWAŁA NR XLII/242/2013 RADY GMII\Y PRUSZCZ
z dnia 25 października 2013 r.
w sprawie uchwalenia ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pruszcz na lata 2013-2032".

 

- Inwentaryzacja wykazała, że na terenie Gminy Pruszcz wyroby zawierające azbest znajdują się na 1 422 posesjach, w ilości ok. 393 587 m2 (ok. 4 329,5 Mg), w tym:
 

 • 131 m2 (ok. 1,4 Mg) I stopnia pilności wymiany;

 • 1 303 m2 (ok. 14,3 Mg) II stopnia pilności wymiany;

 • 392 153 m2 (ok. 4 313,7 Mg) III stopnia pilności wymiany.
   

-Inwentaryzację oraz program opracowała wybrane w drodze zapytania ofertowego firma Green Key z Poznania.

 
 

Od 2006 roku zrealizowano 85 wniosków na działania proekologiczne w ramach wymiany pokryć dachowych z azbestu. Łączna wartość zwrotu za w/w działania wyniosła 122 000,00 zł
 

Zestawienie złożonych wniosków w poszczególnych latach:
 

2006 r. 4 wnioski

2007 r. 13 wniosków

2008 12 wniosków

2009 r. 17 wniosków

2010 r. 20 wniosków

2011 r. 13 wniosków

2012 r. 9 wniosków

2013 r. 17 wniosków

2014 r. 1 wniosek

Razem: 106 wniosków

 

 Dokument do pobrania

 

1 Uchwała Rady Ministrów Nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, zmieniona Uchwałą Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.”

 

2 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2012 roku (Dz.U.2013.24) zmieniające rozporządzenie w sprawie przedkładania marszałkowi Województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. – informacje dotyczące azbestu są wprowadzane przez Wójta do bazy azbestowej. (www.bazaazbestowa.gov.pl )

 

Wróć

Kalendarz imprez

Luty 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829

Filmy

Flesz 14-12-2018
Musisz zainstalowa Flash Player'a oraz włączyć obsługę JavaScript.