wersja kontrastowa
rozmiar tekstu
Dziś jest piątek, 28 luty 2020 00:44:46
Jesteś tutaj: Ochrona Środowiska >

Projekt utylizacji azbestu na tere...

Dane Urzędu

Urząd Gminy w Pruszczu
ul. Główna 33
86 - 120 Pruszcz
tel.52 562 43 00
e-mail: pruszcz@pruszcz.pl

Punkt informacyjno-podawczy Tel. 52 562 43 05


Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Pruszczu
33 8170 0008 0000 0550 2000 0010

Wydział Komunikacji Starostwa - pokój nr 4,  Tel. 52 5683 233

Godziny pracy Urzędu od 01.01.2015
poniedziałek     7:15 - 15:15
wtorek             7:15 - 17:00
środa               7:15 - 15:15
czwartek          7:15 - 15:15
piątek              7:15  - 13:30

więcej informacji

14 styczeń 2016 09:58 Projekt utylizacji azbestu na terenie...

Projekt utylizacji azbestu na terenie Gminy Pruszcz

Nabór wniosków do 31 stycznia 2017 roku o włączenie do „Projektu utylizacji azbestu na terenie Gminy Pruszcz”.

W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Pruszcz  100% dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest zachęca się właścicieli nieruchomości, którzy planują w następnym roku (w okresie od 1.06 do 30.09.2017 r.) wymienić pokrycie dachowe zawierające azbest do złożenia wniosku w Urzędzie Gminy w Pruszczu pok. nr 3 w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2017 r.

Wnioski można składać na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych lub wyłącznie na transport i unieszkodliwienie azbestu (jeśli demontażu dokonano we własnym zakresie przez uprawnioną firmę.)


Uwaga! Utylizacja azbestu we własnym zakresie na składowisku odpadów niebezpiecznych w Małociechowie w cenie ustalonej przez zarządzającego składowiskiem tj. Eco – Pol Sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86 – 120 Pruszcz.

Złóż wniosek do Urzędu Gminy Pruszcz o włączenie do Projektu utylizacji azbestu i oszczędzaj pieniądze!!! Za darmo zostanie usunięty azbest z Twojej nieruchomości!
Dofinansowanie będzie udzielana w formie bezgotówkowej  tj. przez sfinansowanie prac polegających na demontażu (zdjęciu azbestu z dachów), zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Zarządzeniem Nr 133/2015 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Projektu utylizacji azbestu na terenie Gminy Pruszcz” określono szczegółowe zasady niniejszego projektu.

 Dofinansowanie mogą uzyskać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, zamierzające zrealizować zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów i nieruchomości położonej na terenie Gminy Pruszcz, do której posiadają tytuł prawny.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100% jego kosztów kwalifikowanych (obejmujących demontaż, transport, unieszkodliwienie azbestu) lecz nie więcej jak 1000,00 zł za 1Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.
Na obiektach których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną kwota dofinansowania do jednego podmiotu wynosi maksymalnie 30 000,00 zł.
Przed złożeniem wniosku niezbędne jest zgłoszenie robót do Starostwa Powiatowego  w Świeciu.

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć leżą po stronie właściciela nieruchomości.
Planowany termin demontażu i zbierania odpadów zawierających azbest VI-IX 2017 roku.
Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków o udzielenie dofinansowania
na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest można uzyskać:
- w siedzibie Urzędu Gminy w Pruszczu ul. Główna 33, pok. nr 3 (parter) tel. (52) 562 43 21
- ze strony internetowej www.bip.pruszcz.pl (zakładka ochrona środowiska)
oraz www.pruszcz.pl (ochrona środowiska).

 Wnioski należy składać w terminie do 31 stycznia 2017 r. w Urzędzie Gminy w Pruszczu. Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie podlegają procedurze oceny i będą zwracane Wnioskodawcy.

 

UWAGA! Projekt będzie realizowany po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Pruszcz przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
W przypadku, gdy wniosek Gminy Pruszcz nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, zadanie nie będzie realizowane.

 

Ważne! Po usunięciu azbestu z nieruchomości właściciele są zobowiązani dostarczyć do Urzędu Gminy w Pruszczu pok. nr 3 informację o usunięciu azbestu wraz z dołączoną kartą przekazania odpadów azbestowych na uprawnione składowisko, która będzie podstawą do wykreślenia z Wojewódzkiej Bazy Azbestowej. (Do Bazy Azbestowej po przeprowadzonej inwentaryzacji zostały przekazane informacje odnośnie ilości wyrobów zawierających azbest na poszczególnych nieruchomościach – obowiązek usunięcia azbestu w terminie do 31 grudnia 2032 r.)

 Powinieneś wiedzieć, że prawo zabrania samodzielnej naprawy lub demontażu eternitu! Prace takie mogą być prowadzone wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne, zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa higieny pracy oraz posiadających odpowiednie zezwolenia.

Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac obowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac!


- skan zarządzenie nr 133/2015 - Zarządzenie nr 133.2015 z 4 grudnia 2015 r..pdf (6153kB) pdf
- formularz wniosku - wniosek.docx (37kB) word
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością - Oświadczenie o posiadanym prawie.docx (15kB) word
- formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (rolnicy) - Formularz_informacji_przedstawianych_przez_wnioskodawce_-_rolnictwo.odt (19kB) plik
- oświadczenie przedsiębiorcy o pomocy publicznej - Oświadczenie przedsiębiorcy o pomocy publicznej.odt (18kB) plik
- formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Formularz_informacji_przedstawianych_ przy_ubieganiu_sie_o_pomocy_de_minimis - przedsiębiorca.pdf (146kB) pdf
- instrukcja do formularza de minimis - instrukcja do formularza de minimis.pdf (149kB) pdf

Wróć

Kalendarz imprez

Luty 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829

Filmy

Flesz 14-12-2018
Musisz zainstalowa Flash Player'a oraz włączyć obsługę JavaScript.