wersja kontrastowa
rozmiar tekstu
Dziś jest piątek, 18 październik 2019 04:42:10
Jesteś tutaj: Konsultacje Społeczne >

Konsultacje społeczne Programu ...

Dane Urzędu

Urząd Gminy w Pruszczu
ul. Główna 33
86 - 120 Pruszcz
tel.52 562 43 00
e-mail: pruszcz@pruszcz.pl

Punkt informacyjno-podawczy Tel. 52 562 43 05


Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Pruszczu
33 8170 0008 0000 0550 2000 0010

Wydział Komunikacji Starostwa - pokój nr 4,  Tel. 52 5683 233

Godziny pracy Urzędu od 01.01.2015
poniedziałek     7:15 - 15:15
wtorek             7:15 - 17:00
środa               7:15 - 15:15
czwartek          7:15 - 15:15
piątek              7:15  - 13:30

więcej informacji

24 wrzesień 2018 08:55 Konsultacje społeczne Programu...

Konsultacje społeczne Programu Współpracy na 2019 rok

Zarządzenie nr  523/2018

Wójta Gminy Pruszcz

z dnia  21.09.2018 r.

w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. tj. 2018 poz.450 z póz. zm ) oraz  uchwały    Nr XV/78/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011r. nr 247, poz. 2326) - zarządza się co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się konsultacje, których przedmiotem jest projekt Programu współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje i podmioty wymienione w ust. 1, prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Pruszcz.

3. Termin konsultacji:  od 24.09.2018r. do 15.10.2018r.

§ 2

1. Konsultacje przeprowadza się w formach:

a) Badania opinii uprawnionych podmiotów, o których mowa w § 1 poprzez umieszczenie projektu Programu na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pruszcz, tablicy ogłoszeń  oraz przyjmowanie uwag na piśmie i za pomocą poczty elektronicznej na adres: promocja@pruszcz.pl z użyciem wzoru formularza zgłaszania opinii, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

b) Spotkania konsultacyjnego z przedstawicielami organizacji pozarządowych działającymi na terenie Gminy Pruszcz, które ustala się na dzień  02.10.2017 r. o godz.15:30 w Sali Posiedzeń  Urzędu Gminy w Pruszczu.

2. Opinie, uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej w Punkcie Informacyjno-Podawczym  Urzędu Gminy Pruszcz, drogą pocztową lub elektronicznie na adres promocja@pruszcz.pl w terminie określonym w §1 pkt 3.

3. Informacja o konsultacjach ukaże się w prasie lokalnej oraz Gminnym fleszu informacyjnym.

4. Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji jest Koordynator ds. współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pruszcz oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i przedstawione Radzie Gminy wraz z projektem Programu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Zarządzenie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pruszcz oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 523/2018

z dnia 21.10.2018

Program współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.  - PROJEKT

Załącznik 2
Formularz do konsultacji

 

 

Wróć

Kalendarz imprez

Październik 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Filmy

Flesz 14-12-2018
Musisz zainstalowa Flash Player'a oraz włączyć obsługę JavaScript.