Jesteś tutaj:

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe


Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Pruszcz
 

Towarzystwo Rozwoju Gminy Pruszcz
ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz

 

52 562 43 22

Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych
Gołuszyce 26, 86-120 Pruszcz

 

52 33 20 447

Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Gminy Pruszcz,
ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz
www.pruszcz.org.pl

 

52 56 28 654

Stowarzyszenie „Aktywna Młodzież” w Serocku,
ul. Wyzwolenia 47, 86-120 Pruszcz

 

52 382 95 26

Stowarzyszenie "MiŚ - My i Świat" w Zbrachlinie
Zbrachlin 34, 86-120 Pruszcz

 

 

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Niewieścinie
Niewieścin 19a, 86-120 Pruszcz
www.niewiescin.kolping.org.pl
e-mail: niewiescin@kolping.org.pl
 

608 501 225
52 33 205 09

Stowarzyszenie ALE! ZAWADA,
Zawada 34, 86-120 Pruszcz
 

 

Stowarzyszenie TERRAZ ,
Małociechowo 32, 86-120 Pruszcz

 

Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich
na rzecz rozwoju wsi i okolic  "Topolanki".
Topolno, 86-120 Pruszcz
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-na-rzecz-rozwoju
-wsi-i-okolic-topolanki-1418872871732358/

 

 

Stowarzyszenie Broni Czarnoprochowej i
Strzelectwa Historycznego "Dominus"
Poniatowskiego 17a, 86-120 Pruszcz
http://www.dominus.info.pl/stowarzyszenie.html
 

603 251 935

Ludowy Klub Sportowy „POMORZANIN”
ul. Dworcowa 31, Serock
86-120 Pruszcz
https://www.facebook.com/PomorzaninSerockPL
 

 
SKLS "Start" Pruszcz
ul. Sportowa 8, 86-120 Pruszcz
www.startpruszcz.pl
 
 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SEROCK”
ul. Wyzwolenia 47, Serock
86-120 Pruszcz
 

 
Lokalna Grupa Działania "Gminy Powiatu Świeckiego"
86-100 Świecie, ul. Chmielniki 2B
www.lgdswiecie.pl
 
52 33 01 832