Dane Urzędu

Urząd Gminy w Pruszczu
ul. Główna 33
86 - 120 Pruszcz
tel.52 562 43 00
e-mail: pruszcz@pruszcz.pl

Punkt informacyjno-podawczy Tel. 52 562 43 05


Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Pruszczu
33 8170 0008 0000 0550 2000 0010

Wydział Komunikacji Starostwa - pokój nr 4,  Tel. 52 5683 233

Godziny pracy Urzędu od 01.01.2015
poniedziałek     7:15 - 15:15
wtorek             7:15 - 17:00
środa               7:15 - 15:15
czwartek          7:15 - 15:15
piątek              7:15  - 13:30

więcej informacji
Jesteś tutaj:

Strona główna

Gmina Pruszcz - Witamy

 www.pruszcz.pl

 

Aktualności

31 marzec 2020 15:47 Aktualne zasady i ograniczenia

Aktualne zasady i ograniczenia

 

 •  OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ
 •   Ograniczenie dotyczy: przemieszczania się, podróżowania, przebywania w miejscach publicznych. Na czym polega? Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry. Przemieszczać się możesz w przypadku:
  • dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),
  • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),
  • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi).
    Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r. Ważne! Przemieszczać się można jedynie w grupie do dwóch osób – jedynie rodziny są wyjęte spod tego ograniczenia i mogą poruszać się w większych grupach.   Ważne! 2 metry – minimalna odległość między pieszymi  Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku są:
  • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
  • a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie. 
    
 •  ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ NIELETNICH BEZ OPIEKI DOROSŁEGO
 •   Ograniczenie dotyczy: przebywania osób do 18 roku życia poza domem bez opieki dorosłego   Na czym polega? Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy i tylko w określonych przypadkach:
  • dojazdu do i z pracy,
  • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19,
  • czy też załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.
    
 •  ZAKAZ KORZYSTANIA Z PARKÓW, PLAŻ, BULWARÓW, PROMENAD I ROWERÓW MIEJSKICH
 •   Ograniczenie dotyczy: przebywania na terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Zakaz obejmuje również plaże.   Nie będzie można także korzystać z rowerów miejskich.
   
 •  KOMUNIKACJA PUBLICZNA
 • Ograniczenie dotyczy: przejazdów zbiorowym transportem publicznym. Na czym polega? W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.  Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r.
   
 •  SAMOCHODY WIĘKSZE NIŻ 9-OSOBOWE
 •   Ograniczenie dotyczy: przejazdów samochodami większymi niż 9-osobowe i zbiorowym transportem prywatnym. Na czym polega? W samochodzie powyżej 9 miejsc siedzących maksymalnie połowa miejsc może być zajęta. Obowiązuje: od 2 kwietnia 2020 r. Ważne! Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.
   
 •  ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ
 •   Ograniczenie dotyczy: organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Na czym polega?
  Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2 osób. Obostrzenie to nie dotyczy spotkań z najbliższymi.   Wyłączone są: zakłady pracy. Pracodawcy będą musieli jednak zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:
  • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra,
  • pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących.
    Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku. Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r.
   
 •  GALERIE HANDLOWE
 • Ograniczenie dotyczy: działalności galerii i centrów handlowych.  Na czym polega?
  Działalność handlową w galeriach handlowych mogą prowadzić jedynie branże:
  • spożywcza,
  • kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania),
  • artykułów toaletowych i środków czystości,
  • wyrobów medycznych i farmaceutycznych,
  • artykułów remontowo-budowlanych,
  • prasowa,
  • artykułów dla zwierząt,
  • paliw. 
    Obowiązuje do: do odwołania.  Ważne!
  W galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na dowóz i wynos). Na terenie galerii z handlu wyłączone są natomiast tzw. wyspy handlowe.
   
 •  LICZBA KLIENTÓW W SKLEPIE, NA TARGU I POCZCIE
 • Ograniczenie dotyczy: liczby klientów przebywających w jednym czasie na terenie sklepu, na targu i poczcie   Na czym polega?
  • Sklepy i punkty usługowe
  Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 3. To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.
  • Godziny dla seniorów
  W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.
  • Targi
  Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 3. Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.
  • Placówki pocztowe
  Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2. Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.
   
 •  WIELKOPOWIERZCHNIOWE SKLEPY BUDOWLANE
 •  Na czym polega?
  W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.
   
 •  SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE I TATUAŻU
 • Ograniczenie dotyczy: zamknięcia wszystkich zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów tatuażu i piercingu. Na czym polega? Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę. Obowiązuje od: 1 kwietnia
   
 •  UROCZYSTOŚCI RELGIJNE
 • Ograniczenie dotyczy: udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym. Na czym polega? W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę (w przypadku pogrzebów – osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy).   Obowiązuje do: 11 kwietnia 2020 r. Ważne!
  Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.
   
 •  GRANICE POLSKI
 •  Ograniczenie dotyczy:  przekraczania granic Polski przez cudzoziemców  Na czym polega?
  Granice naszego kraju mogą przekraczać tylko i wyłącznie:
  • obywatele RP,
  • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,
  • osoby, które posiadają Kartę Polaka,
  • dyplomaci,
  • osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę,
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej - po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
  • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.
    Ważne!
  Transport cargo działa normalnie.  Obowiązuje do: 13 kwietnia 2020 r.
   
 •  ZDALNE NAUCZANIE – LEKCJE W INTERNECIE
 •  Ograniczenie dotyczy: zajęć w szkołach i na uczelniach Zalecenia: Wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są zamknięte. Lekcje i zajęcia nie odbywają się stacjonarnie, a przez Internet za pomocą platform e-learningowych. Lekcje na odległość prowadzone są według określonych zasad. Nauczyciele i uczniowie na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje mogą znaleźć materiały dydaktyczne zgodne z aktualną podstawą programową.   Obowiązuje do: do 10 kwietnia 2020 r.  Ważne!
  Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. 
   
 •  ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA
 •   Ograniczenie dotyczy: działalności żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli.  Zalecenia: Działalność żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli jest zawieszona. Kwestia ponoszenie opłat przez rodziców w czasie ich zawieszenia, powinna zostać uregulowana w statucie żłobka, jak również w umowie z rodzicami.  Obowiązuje do: do 10 kwietnia 2020 r.  Ważne!
  Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.
   
 •  GASTRONOMIA
 •  Ograniczenie dotyczy: działalności restauracji, kawiarni czy barów.  Zalecenia: Wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz. Nie ma możliwości wydawania posiłków czy napoi na miejscu.  Obowiązuje do: odwołania.
   
 •  KULTURA
 •   Ograniczenie dotyczy: działalności instytucji kultury  Zalecenia: Wszystkie instytucje kultury pozostają zamknięte. Są to m.in. muza, galerie sztuki, teatry, filharmonie, opery, kina, kluby filmowe, biblioteki, archiwa oraz  stała działalność  związana z kulturą. Do 10 kwietnia 2020 r. zawieszone są również zajęcia w szkołach artystycznych.  Obowiązuje do: odwołania.  Ważne!
  Do odwołania zamknięte pozostają również: siłownie, baseny, kluby fitness i taneczne.
   
 •  KWARANTANNA
 •  Ograniczenie dotyczy: osób, które:
  • wracają z zagranicy,
  • miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,
  • przekraczają granicę w celu podejmowania pracy na terytorium państwa sąsiedniego, bądź na terytorium RP (od 27.03.2020),
  • mieszkają z osobą, która będzie kierowana od 1 kwietnia na kwarantannę (przepis wchodzi w życie 1.04.2020 i dotyczy osób nowo objętych kwarantanną).
    Na czym polega?
  Kwarantanna trwa 14 dni. Przez ten czas:
  • w żadnym wypadku nie można opuszczać domu,
  • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
  • w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie,
  • w przypadku występowania objaw choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.
    Jeśli osoba poddawana kwarantannie nie ma możliwości spędzenia jej w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę i tam ta osoba będzie mogła się udać.   Obowiązuje do: odwołania.
    Ważne!
  Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdzają, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.
    Ważne!
  Jeżeli wracasz z zagranicy i nie masz możliwości spędzenia kwarantanny w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę.

  31 marzec 2020 14:44

  Komunikat Wójta

  Komunikat Wójta

  Szanowni Państwo Z tego co obserwuję, pomimo zaleceń z różnych źródeł krajowych czy samorządowych oraz apeli o pozostanie w domach, nadal na terenie gminy jest duży ruch społeczeństwa, chociażby w obszarze zakupów czy też załatwiania spraw w urzędzie. Apeluję o zdrowy...

  więcej
  31 marzec 2020 14:15

  Galeria Pruszcz otwarta

  Galeria Pruszcz otwarta

  Zgodnie z planem ruszyła dziś GALERIA PRUSZCZ. W atmosferze ciszy i spokoju otwarto trzy sklepy: Zoo Bartek, Delikatesy Mięsne Niewieścin Królewski Wędliny oraz Pepko.   - Planowaliśmy uroczyste otwarcie Galerii z udziałem wielu osób jednak zagrożenie koronawirusem nie pozwoliło nam...

  więcej
  31 marzec 2020 07:40

  Jak się chronić przed zarażeniem w gospodarstwie rolnym?

  Jak się chronić przed zarażeniem w gospodarstwie rolnym?

  Szanowni Rolnicy/Mieszkańcy wsi, W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rekomenduje podjęcie następujących działań, mających na celu ochronę Waszego zdrowia i życia:   Zamknijcie swoje siedliska/domostwa przed...

  więcej
  31 marzec 2020 07:36

  COVID -19 i pomoc dla rolników (wyższy zasiłek chorobowy, zwolnienie ze...

  COVID -19 i pomoc dla rolników (wyższy zasiłek chorobowy, zwolnienie ze składek KRUS)

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 8 marca 2020 r. zmieniła się wysokość zasiłku chorobowego za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy. Zasiłek chorobowy w wysokości 15 zł przysługuje ubezpieczonemu, który jest niezdolny do pracy z powodu...

  więcej

  Pozostałe wiadomości

  Filmy

  Flesz 14-12-2018
  Musisz zainstalowa Flash Player'a oraz włączyć obsługę JavaScript.