Grafika tytułowa

 Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, burmistrz Dariusz Wądołowski przedstawił Raport o stanie Gminy za 2022 rok.

Grafika tytułowa

Nasi ósmoklasiści w dniu dzisiejszym zaczynają egzamin, przystępując do testu z języka polskiego, a w kolejnych dniach z matematyki i języka angielskiego.

Burmistrz Dariusz Wądołowski

25 maja odbyła się LVI sesja Rady Miejskiej Pruszcz, na której radni udzielili wotum zaufania oraz absolutorium burmistrzowi Dariuszowi Wądołowskiemu.

Grafika tytułowa

Harmonogram szczepienia psów przeciwko wściekliźnie na terenie gminy Pruszcz w roku 2023.