Grafika tytułowa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna nabór wniosków od rolników, w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Uczestnicy spotkania

Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz Dariusz Wądołowski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Piotrem Radeckim oraz Dyrektor Gminnego Centrum Oświaty Anną Szafrańską, złożyli z okazji Dnia Edukacji Narodowej na ręce dyrektorów podziękowania i życzenia dla wszystkich pracowników szkół i przedszkoli.

Granty PPGR

Szanowni Państwo z uwagi na wyczerpanie środków zamykamy uzupełniający nabór wniosków w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.

Bukiet kwiatów

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy, Szkół i Przedszkoli