Konsultacje

Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r."

Otwarcie siłowni

Zapraszamy na otwarcie siłowni GOKSiR Pruszc, 11.09.2021 o godz.19:00 w hali Sportowej w Pruszczu.

Gminny flesz

Zapraszamy do obejrzenia relacji z Gminnych Dożynek.

OGLĄDAJ

Koncert przy Fontannie

Serdecznie zapraszamy na koncert przy Fontannie "Pożegnanie Lata" w wykonaniu wokalistów z Regionalnej Akademii Piosenki.

Podkategorie