Grafika tytułowa

29 kwietnia odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej Pruszcz. Była to wyjątkowa sesja, bowiem ostatnia w kadencji 2018 -2024, poza tym „absolutoryjna”, czyli podsumowująca ostatni rok pracy, w efekcie czego Rada udzieliła Burmistrzowi Dariuszowi Wądołowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2023 rok.

Grafika tytułowa

Poniżej informacja o lokalach wyborczych na terenie Gminy.

Grafika tytułowa

Poniżej przedstawiamy wyniki w wyborach samorządowych z 7 kwietnia 2024.

Burmistrz Dariusz Wądołowski

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Pruszcz. Przygotowałem krótką informację o tym, jak nas łączy Gmina Pruszcz.