Burmistrz Dariusz Wądołowski

31 maja odbyła się XXLIV sesja Rady Miejskiej Pruszcz, na której radni udzielili wotum zaufania oraz absolutorium burmistrzowi Dariuszowi Wądołowskiemu.

Uczennice

Podsumowanie projektu PRZYGODA Z NAUKĄ - program rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i uczennic z gminy Pruszcz.

Grafika tytułowa

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Obowiązuje od 01.06.2022r.

Grafika tytułowa

Z okazji Dnia Samorządowca, wszystkim Pracownikom Samorządowym, Radnym, Sołtysom, składam najserdeczniejsze podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz rozwoju Gminy Pruszcz.
Życzę demokracji, wielu dobrych pomysłów oraz owocnej współpracy z lokalną społecznością.

Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz
Dariusz Wądołowski