Grafika tytułowa

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (tj. meble) oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – kompletnego (niekompletnego nie odbierzemy) odbędzie się:

Podpisanie umowy

30 maja 2023 r. Burmistrz Dariusz Wądołowski podpisał umowę ze Spółką Komunalną „Błysk”, reprezentowaną przez Prezesa Marka Steca na „Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pruszcz wraz z pracami towarzyszącymi”.

OSP Parlin

4 czerwca w Parlinie miały miejsce uroczystości związane z 75- leciem miejscowej jednostki OSP.  Przy okazji dokonano otwarcia nowej drogi osiedlowej. A „Parlinianki” zorganizowały piknik ekologiczny w ramach projektu  pn. „Od dzieciaka do EkoParliniaka”.

Grafika tytułowa

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków z terenu Gminy Pruszcz w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”