ciśnieniomierz

SMARTBAND lub CIŚNIENIOMIERZ dla mieszkańców Gminy zaszczepionych w dniach 20-31 listopada 2021 - II edycja!  Rządowa akcja promocyjna szczepień przeciwko COVID-19. 

Przetarg

Wójt Gminy Pruszcz na podstawie  art. 38  ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2021 r., poz. 1 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY

Ulica Szkolna w Łowinku

Zakończyliśmy budowę drogi gminnej w miejscowości Łowinek. Wartość inwestycji to 399.892,06 zł. Roboty budowlane polegały na budowie kolejnego odcina ulicy Szkolnej o długości 465 m.

Infrmacja

19 listopada (piątek), o godz.10:00  nastąpi otwarcie skrzyżowania w Zbrachlinie, co z pewnością ułatwi wszystkim wyjazd na krajówkę.