Punkt Konsultacyjny

Harmonogram konsultacji ze specjalistami w czerwcu 2020.

Kościół w Pruszczu

Rozpoczęły się prace modernizacyjne elewacji budynku kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Pruszczu. W ramach remontu ma być naprawiona elewacja nawy głównej, zakrystii, wieży, cokołu budynku oraz komina. Ściany wykonane z cegły ceramicznej, nieotynkowane, nie będą podlegały żadnym modyfikacjom i naprawom.

Ogłosznie wyników

Wójt Gminy Pruszcz ogłasza rozstrzygnięcie  otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem 234/2020 z dnia 23 marca 2020r. 

wniosek o ulgę

Wójt Gminy Pruszcz wskazuje, iż podatnicy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej w związku z COVID 19 mogą złożyć wniosek o przyznanie ulgi uznaniowej (na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa) w spłacie należności podatkowych w formie: