Informacja

Harmonogram konsultacji ze specjalistami w Maju 2020

Urząd Skarbowy

Zapewniamy stałą obsługę podatników, zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu.
•    On-line poprzez e-Deklaracje i Twój e-PIT.
•    W urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych dokumentów do wystawionych urn. W tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu.

Rolnictwo

W bieżącym roku w Polsce przeprowadzony będzie Powszechny Spis Rolny. Rozpocznie się 1 września i trwać będzie do końca listopada.
Spisem rolnym będą objęte gospodarstwa indywidualne, gospodarstwa prowadzone przez osoby prawne czy też jednostki organizacyjne. Udział w spisie jest obowiązkowy, dlatego też właściciel gospodarstwa jest zobowiązany do udzielenia dokładnych i prawdziwych odpowiedzi.

Budowa gazociągu

Dnia 5 maja 2020 r. Wójt Gminy Dariusz Wądołowski sfinalizował z Biurem Projektów Polskiej Spółki Gazownictwa uzgodnienia projektu w zakresie budowy gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Serock.