Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świeciu informuje, iż w  dniu 29 kwietnia 2024r weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)  2024/1269 zmieniające załącznik 1 do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Składanie kwiatów

Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja odbyła się uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym Św. Trójcy w Pruszczu oraz symboliczne złożenie kwiatów w hołdzie poległym za naszą Ojczyznę. Zebrani wysłuchali też rysu historycznego odnośnie uchwalenia Konstytucji.

Grafika tytułowa

We wtorek, 7 maja odbyła się inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej Pruszcz w kadencji 2024-2029.

Grafika tytułowa

Informujemy, iż zbiórka odpadów wielkogabarytowych (tj. meble) oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – kompletnego (niekompletnego nie odbierzemy) odbędzie się: