Bukiet kwiatów

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy, Szkół i Przedszkoli

Grafika tytułowa

Zapraszamy dzieci w wieku do 12 lat wraz z rodzicami na bezpłatne zajęcia animacyjne, plastyczne i techniczne, które organizujemy w świetlicach wiejskich w godz. 17:30-19:00.

Informacja

Informujemy, że jeżeli doszłoby do awarii  jednej z elektrowni atomowych położonych w pobliżu Polski, należy zgłosić się po odbiór tabletek jodku potasu.

Grafika tytułowa

Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz ogłasza nabór uzupełniający w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR".