Grafika tytułowa

Informacja dot. dodatku węglowego oraz pozostałych źródeł ciepła

Przecięcie wstęgi

30 września mieszkańcy Łaszewa spotkali się aby uczcić zakończenie termomodernizacji świetlicy wiejskiej.

Grafika tytułowa

Przedsiębiorcy z sektora MŚP z terenu Gminy Pruszcz mogą skorzystać z udziału w zagranicznych misjach gospodarczych powiązanych z branżowymi targami i wydarzeniami, w ramach współpracy z Bydgoską Agencją  Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

Grafika tytułowa

Szanowni Mieszkańcy!
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wypłat dodatków węglowych informuję, iż dostaliśmy już środki z budżetu Państwa.