Rozliczenie PIT

Jednym z głównych źródeł dochodów gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych płaconym przez mieszkańców na rzecz budżetu państwa. Prawie 40% wartości podatku PIT zapłaconego przez mieszkańców Gminy wraca z powrotem.

Usuwanie azbestu

W związku z zamiarem pozyskania przez Gminę Pruszcz dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest

Świadczenia rodzinne

Od dnia 01-01-2021 Referat Świadczeń Rodzinnych wchodzi w skład Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu.

Plebiscyt

Wójt Gminy Pruszcz ogłosił PLEBISCYT na wybór najciekawszego projektu na kształtowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Wincentego Witosa w Pruszczu.