Powodzenia

Drodzy Ósmoklasiści!
Życzę Wam powodzenia na tegorocznych egzaminach! Otwartego umysłu, lekkiego pióra i wiary we własne możliwości. I jak na każdym egzaminie przyda się też łut szczęścia w trafionych pytaniach :)  Wierzę, że sobie poradzicie. Pracowaliście osiem lat, ucząc się i zbierając doświadczenia. Macie solidne podstawy aby zaliczyć egzaminy i wypłynąć na szerokie wody!
Trzymam za Was kciuki!

Wójt Gminy Pruszcz
Dariusz Wądołowski

Wójt Gminy Dariusz Wądołowski

Praca przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r.
W trosce o bezpieczeństwo dzieci i pracowników jednostek oświatowych oraz umożliwienie rodzicom funkcjonowania na rynku pracy, zwłaszcza w okresie, w którym zasiłki opiekuńcze przestaną być wypłacane skracamy do niezbędnego minimum okres przerwy wakacyjnej, w czasie której przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach będą zamknięte.

Harmonogram odbioru odpadów

Poniżej zamieszczamy Harmonogram odbioru odpadów obowiązujący od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku:

Poniedziałek - Pruszcz

Wtorek - Pruszcz

Wtorek- Bagniewo_Bagniewko_Małociechowo_Luszkówko

Wtorek - Luszkowo

Świetlice na wynajem

Od 6 czerwca przywrócone zostaje funkcjonowanie świetlic wiejskich i remiz strażackich. Zarządzeniem z 4 czerwca 2020 r. Wójt Gminy Pruszcz wyraża zgodę na zawieranie umów najmu pomieszczeń na organizację imprez, spotkań i zebrań, o ile zostaną spełnione zasady bezpieczeństwa.Organizatorów zobowiązuje się do przestrzegania zasad i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.