Zajęcia lekcyjne

 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie jak co roku przystępuje do różnych projektów i realizuje wiele programów. Wszystko z myślą o jak najlepszym wyedukowaniu swoich uczniów.

Urząd Gminy

Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Pruszczu.
Szanowni Państwo, w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Zakaz wjazdu

Od 14 grudnia nastąpi zamknięcie drogi gminnej w Niewieścinie, prowadzącej do szkoły oraz pozostałej części Niewieścina i Cieleszyna. Utrudnienia wynikają ze względu na budowę drogi dojazdowej przy S5 i do wiaduktu w Niewieścinie. Taka sytuacja może potrwać około trzech miesięcy. Proponowany objazd przez Zbrachlin-Cieleszyn lub Cieleszyn- Zbrachlin.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

SZCZEGÓŁY - przekierowanie