Rolnicy na polu

Młody rolnik 2020 – dla kogo 150 tys. zł wsparcia?
Od 3 czerwca młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinasowanie.
Kwota jest niebagatelna – to 150 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski przez najbliższe dwa miesiące – do 1 sierpnia 2020 r.

Szczepienie psów

Harmonogram szczepień przeciwko wściekliźnie w akcji zorganizowanej w 2020 r.
 

Wójt Gminy Dariusz Wądołowski

Podczas zdalnej sesji 28 maja 2020r. Rada Gminy Pruszcz udzieliła Wójtowi Gminy Dariuszowi Wądołowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 rok.
W minionym roku budżet po stronie dochodów wyniósł 49 122 272 tys. zł, a po stronie wydatków 52 645 396 tys. zł.

Dzień Dziecka

Drogie Dzieci!
Z powodu zagrożenia epidemią nie mogę Wam osobiście złożyć życzeń, tak jak co roku podczas pikników, które organizowaliśmy z okazji Dnia Dziecka.
Jednakże wierzę, że Ten dzień będzie dla Was wyjątkowy! Życzę Wam zdrowia, szczęścia i spełnienia wszystkich dziecięcych marzeń.