Informacja

Od dnia 19 października 2020 r. do odwołania, na terenie Powiatu Świeckiego, zostaje zawieszona stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Obsługa klientów w punktach nie będzie świadczona.

Wójt Gminy Dariusz Wądołowski

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Szkół i Przedszkoli

Informacja

W dniu 14.10.2020 r. w godz. 9.00-12.00  z powodu usuwania awarii wystąpi przerwa w dostawie wody w m. Serock.

Z powodu przerwanych linii energetycznych w Topolnie, przerwa w dostawie wody potrwa do ok. godz. 14.00, dot. miejscowości: Zbrachlin, Niewieścin, Topolno, Trępel, Rudki, Konstantowo, Grabówko, Cieleszyn, Luszkowo, Luszkówko i Małociechowo.

Podziękowania dla nauczycieli

Wójt Gminy Pruszcz z okazji Dnia Edukacji Narodowej na ręce dyrektorów i przybyłych  na spotkanie w dniu 13 października nauczycieli złożył podziękowania i życzenia dla wszystkich pracowników szkół i przedszkoli oraz wręczył nagrodę Pani Hannie Kozakiewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łowinku i Pani Annie Piątkowskiej – Dyrektor Przedszkola w Pruszczu.