Opłata targowa

W związku z obowiązującą ustawą o podatkach i opłatach lokalnych,  Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie  zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

Informacja

Po zakończonym procesie kalibracji-alkomat stacjonarny zlokalizowany na dworcu PKP w Pruszczu,jest już udostępniony do użytku.

Plebiscyt

W listopadzie odbył się plebiscytu na wybór jednej z dwóch propozycji operacji, polegających na kształtowaniu ogólnodostępnej przestrzeni publicznej z których w wyniku głosowania, zostanie wyłoniona jedna przeznaczona do realizacji.

Paczkomat

Mamy dobre wieści dla mieszkańców Serocka i okolicznych miejscowości.