Pozyskaliśmy 160 tys. zł z Fundacji „Fundusz Współpracy” na realizację dwóch projektów grantowych, przygotowanych przez Gminne Centrum Oświaty w Pruszczu.

Z okazji Dnia Strażaka składam wyrazy szacunku i uznania Druhnom i Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (podstawa prawna ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach -(Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.).

Z okazji Święta Konstytucji 3 maja, zapraszamy na koncert "Kocham Cię Polsko"  w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminy Pruszcz, Chóru Retro i Chóru Niezapominajki oraz Regionalnej Akademii Piosenki.