Protest Wójtów

Prezydium Konwentu Wójtów Woj. Kuj.-Pom. złożyło 2 kwietnia, protest do Wojewody, dotyczący II i III naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Życzenia Wielkanocne

Życzymy zdrowych, pogodnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.
Niech ten szczególny czas napełni nas miłością i nadzieją,
abyśmy z ufnością spoglądali w przyszłość.
Niech rodzinna atmosfera umocni  nas w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa.

Wójt Gminy Dariusz Wądołowski

Szanowni Państwo,
Gmina Pruszcz przystąpiła do trzeciego rozdania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych składając trzy wnioski na inwestycje.

Ogłoszenie z dnia 31.03.2021 r. o naborze na członka komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021.