Kościół w Pruszczu

Rozpoczęły się prace modernizacyjne elewacji budynku kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Pruszczu. W ramach remontu ma być naprawiona elewacja nawy głównej, zakrystii, wieży, cokołu budynku oraz komina. Ściany wykonane z cegły ceramicznej, nieotynkowane, nie będą podlegały żadnym modyfikacjom i naprawom.

Informacja

Dotyczy zwołania  XXII  sesji Rady Gminy Pruszcz.

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz  § 18 ust. 2-5  Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom.  z 2018 r.  poz. 3364) na dzień     28 maja 2020 r. (czwartek) o godz.13.00  

wniosek o ulgę

Wójt Gminy Pruszcz wskazuje, iż podatnicy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej w związku z COVID 19 mogą złożyć wniosek o przyznanie ulgi uznaniowej (na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa) w spłacie należności podatkowych w formie:

Gminna Biblioteka
Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu! 
Biblioteka czynna jest od 5 maja od poniedziałku do piątku od godziny 09:00-17:00.
W czasie pandemii ograniczamy kontakt czytelnika z otwartym dostępem do półek, książki podaje bibliotekarz.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą księgozbioru udostępniamy katalog on-line na stronie www.pruszcz.naszabiblioteka.com