Banknoty PLN

740 milionów - taka jest wartość samorządowego wojewódzkiego programu przeciwdziałania przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce.  Pakiet obejmuje wsparcie sprzętowe dla szpitali, dotacje i pożyczki dla przedsiębiorstw, nowe rozwiązania na rzecz instytucji opiekuńczych i instytucji interwencji społecznej, zakupy środków ochrony osobistej, e-szkołę.

Informacja

Harmonogram konsultacji ze specjalistami w Maju 2020

Susza na polach

 Wójt Gminy Pruszcz Dariusz Wądołowski informuje, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła pierwszy etap wypłat pomocy suszowej z nowej puli środków – 280 mln. Agencja w ciągu 6 dni przekazała na konta rolników 200 mln zł. Pomoc w pierwszej kolejności trafiła do tych producentów rolnych, których straty oszacowano do 5 tys. zł.

Rolnictwo

W bieżącym roku w Polsce przeprowadzony będzie Powszechny Spis Rolny. Rozpocznie się 1 września i trwać będzie do końca listopada.
Spisem rolnym będą objęte gospodarstwa indywidualne, gospodarstwa prowadzone przez osoby prawne czy też jednostki organizacyjne. Udział w spisie jest obowiązkowy, dlatego też właściciel gospodarstwa jest zobowiązany do udzielenia dokładnych i prawdziwych odpowiedzi.