Stypendia

Gminne Centrum Oświaty od 1 września 2020 r. będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, której celem jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji i umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej dziecka.

Chleb dożynkowy

Drodzy Rolnicy,
Spotykamy się co roku u progu jesieni by cieszyć się z tego, co podarowała nam ziemia.

Przecięcie wstęgi

29 sierpnia 2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie Hali Widowiskowo - Sportowej w Pruszczu.

Światłowód w Twojej okolicy

Już niebawem mieszkańcy naszej gminy uzyskają dostęp do szybkiego Internetu światłowodowego.