Nasadzenia drzew

W minionym tygodniu posadziliśmy 5 drzew podarowanych mieszkańcom Gminy przez Pana Hieronima Burczyńskiego z Pruszcza, który sam je wyhodował.

Informacja

Od dnia 19 października 2020 r. do odwołania, na terenie Powiatu Świeckiego, zostaje zawieszona stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Obsługa klientów w punktach nie będzie świadczona.

Brak przejazdu

Ze względu na roboty naprawcze nawierzchni torowej na przejeździe kolejowym na ul. Równej w Pruszczu, będzie on zamknięty dla ruchu drogowego w dniach 15.10.2020 i 16.10.2020 w godz. 11:15 -12:45. Ruch samochodowy będzie kierowany przez sygnalistów, na przejazd na ul Głównej.

Informacja

W dniu 14.10.2020 r. w godz. 9.00-12.00  z powodu usuwania awarii wystąpi przerwa w dostawie wody w m. Serock.

Z powodu przerwanych linii energetycznych w Topolnie, przerwa w dostawie wody potrwa do ok. godz. 14.00, dot. miejscowości: Zbrachlin, Niewieścin, Topolno, Trępel, Rudki, Konstantowo, Grabówko, Cieleszyn, Luszkowo, Luszkówko i Małociechowo.