Wójt Gminy Dariusz Wądołowski

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Szkół i Przedszkoli

Czy jest Pan/Pani za wystąpieniem  z wnioskiem o nadanie  praw miejskich miejscowości Pruszcz?

Do 15 października Trwają konsultacje społeczne w sprawie przyznania praw miejskich dla Pruszcza. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wyrażenia swojej opinii. Temat jest istotny ponieważ wynik konsultacji zaważy na decyzji o złożeniu wniosku do Ministra.To jest jedyna okazja aby wyrazić swoje zdanie w tej sprawie.

Podziękowania dla nauczycieli

Wójt Gminy Pruszcz z okazji Dnia Edukacji Narodowej na ręce dyrektorów i przybyłych  na spotkanie w dniu 13 października nauczycieli złożył podziękowania i życzenia dla wszystkich pracowników szkół i przedszkoli oraz wręczył nagrodę Pani Hannie Kozakiewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łowinku i Pani Annie Piątkowskiej – Dyrektor Przedszkola w Pruszczu.

Wsparcie finasowe przedsiębiorców

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A zaprasza do składania wniosków na wsparcie inwestycyjne w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycyjnego Covid 19.