Aplikacja Kwarantanna Domowa

Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dotyczy zdrowych osób, które jednak miały kontakt z chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Obejmowani są nią także wszyscy, którzy wjeżdżają do Polski z zagranicy.

Osoby poddane kwarantannie domowej obowiązane są od dziś korzystać z aplikacji rządowej:

Aplikacja Kwarantanna domowa

Zwrot podatku akcyzowego

W sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w 2020 r.

Zwrot podatku w 2020 r. wynosi: 100,00 zł  x  ilość użytków rolnych oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Mikrodotacje z FIO

Jesteście organizacją pozarządową i chcecie rozwinąć skrzydła?

Macie pomysł jak ze znajomymi zagospodarować czas wolny dzieciom? Mikrodotacje są dla Ciebie! Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica wraz z Stowarzyszeniem Kujawsko- Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK realizuje projekt „Inicjuj z FIO 2.0”, w ramach którego przyznawane są mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Jest to kontynuacja programu grantowego realizowanego od 2014 roku. W ramach „Inicjuj z FIO 2.0” w 2020 roku przewidywany jest jeden konkurs..