Rekrutacja na UTW

Zapraszamy seniorów z Gminy Pruszcz do uczestnictwa w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Rozpoczęcie wykładów akademickich - 15.10.2020 r. 

Śmieci

Szanowni Mieszkańcy,
Informuję, iż od 1 października 2020r. wzrośnie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 17,50 zł na 22,50 zł.
W tym miejscu chciałbym przypomnieć, iż dzięki przychylności Rady Gminy wejście w życie podwyższonej stawki za odpady udało się przesunąć z maja na październik, natomiast koszty związane z podwyżką cen zostały pokryte z budżetu Gminy.

Koncert przy Fontannie

GOKSiR zaprasza na  koncert w wykonaniu solistów Regionalnej Akademii Piosenki.

KONCERT PRZY FONTANNIE

20.09.2020 r. (niedziela)

Wrzucanie karty do urny

Z początkiem września rozpoczęliśmy cykl zebrań wiejskich, podczas których mieszkańcy uzgadniają podział funduszu sołeckiego. W bieżącym roku podczas spotkań odbywają się też konsultacje społeczne odnośnie praw miejskich dla Pruszcza.