Konsultacje programu współpracy

Konsultacje Programu współpracy na 2021 rok.
Wójt Gminy zaprasza organizacje pozarządowe do  udziału w konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

 Flesz informacyjny

Mamy dla Państwa specjalne wydanie gminnego flesza informacyjnego. W dzisiejszym odcinku zapraszamy na reportaż z otwarcia Hali Widowiskowo-Sportowej w Pruszczu.

OGLĄDAJ

Informacja

Informujemy, że w dniach: 14.09 - 18.09.2020 r. punkt zamiejscowy Wydziału Komunikacji i Dróg w Pruszczu będzie nieczynny.

Mieszkańcy Łaszewa

Zakończenie wakacji oraz czas Dożynek to dobra okazja aby wspólnie świętować w swoich lokalnych społecznościach. W minionym tygodniu w sołectwach Gołuszyce i Łaszewo, odbyły się festyny współfinansowane z funduszu sołeckiego.