Informacja

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (tj. meble) oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – kompletnego (niekompletnego nie odbierzemy) odbędzie się:

Stypendia

Gminne Centrum Oświaty od 1 września 2020 r. będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, której celem jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji i umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej dziecka.

Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny odbędzie się w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Przecięcie wstęgi

29 sierpnia 2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie Hali Widowiskowo - Sportowej w Pruszczu.