Otwarty konkurs ofert

Przypominamy, że trwa nabór w otwartym konkursie ofert na wsparcie zlecenia realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2020.

Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Pruszczu, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz w terminie do 30.04.2020 roku, do godz. 15:15.

 Informacja Koronawirus

Od 20 kwietnia zmieniają się niektóre zasady bezpieczeństwa. Zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób, do lasu i parku wejdziemy w celach rekreacyjnych,
a młodzież powyżej 13. roku życia będzie mogła poruszać się bez opieki osoby dorosłej.

Pamiętajmy, że obowiązują nas nadal niezmienne zasady bezpieczeństwa

Informacja Błysk

Do Mieszkańców miejscowości  Topolno, Rudki, Konstantowo, Trępel, Cieleszyn i Grabówko

Spółka Komunalna „BŁYSK” w Pruszczu  informuje, że ze względów bezpieczeństwa związanego ze stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), czasowo wstrzymuje spis stanu wodomierzy na terenie gminy.

Wójt Gminy Dariusz Wądołowski

Szanowni Państwo

Jeżeli są osoby, które nie mają możliwości zakupu maseczek ochronnych prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (nr. tel. 562 43 08 - 10). Jako Gmina postaramy się pomóc.

Cały czas jesteśmy w gotowości służenia pomocą i wsparciem.