Informacja Błysk

DO MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI  LUSZKÓWKO, LUSZKOWO, NIEWIEŚCIN (DOTYCZY TO TYLKO MIESZKAŃCÓW POSIADAJĄCYCH SIEĆ KANALIZACYJNĄ)

Spółka Komunalna „BŁYSK” w Pruszczu  informuje, że ze względów bezpieczeństwa związanego ze stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), czasowo wstrzymuje spis stanu wodomierzy na terenie gminy.

Zakaz wstępu do lasu

Do 11 kwietnia 2020 zakaz wstępu do lasu. Straż Leśna będzie egzekwowała przestrzeganie tego zakazu.

Bukiet kwiatów

Z okazji Święta Pracownika Służby Zdrowia wszystkim pielęgniarkom, lekarzom i pozostałym pracownikom  służby zdrowia składam wyrazy uznania za ciężką i ofiarną pracę na rzecz ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka. Życzę satysfakcji zawodowej, sukcesów oraz osobistego szczęścia. 
Niech na co dzień otacza Was życzliwość i serdeczność ludzi o których zdrowie walczycie każdego dnia.

Wójt Gminy Pruszcz Dariusz Wądołowski

Epidemia Koronawirusa

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.