Grafika tytułowa

Zapraszamy do rozwiązania Quizu - Jak dobrze znasz Gminę Pruszcz?

Uczestnicy spotkania

 W ramach obchodów pierwszej rocznicy nadania praw miejskich dla Pruszcza zorganizowaliśmy roczek dla pierwszej piątki dzieci urodzonych w mieście Pruszcz.

Uczestnicy obchodów

23 lutego 2023 odbyły się w Pruszczu uroczystości z okazji pierwszej rocznicy nadania praw miejskich miejscowości Pruszcz.Wydarzenie upamiętniono posadzeniem platana klonolistnego na skwerku w centrum Pruszcza oraz zakopaniem kapsuły czasu.

Logo

Rozpoczynamy konsultacje społeczne „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego – SUMP BydOF” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.