Szanowni Mieszkańcy!
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wypłat dodatków węglowych informuję, iż dostaliśmy już środki z budżetu Państwa.

Przewidujemy rozpoczęcie sukcesywnej  realizacji wypłat ww. dodatków od pierwszego tygodnia października.
Ponadto muszę nadmienić, iż w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy rząd zobowiązał samorządy do ponownej weryfikacji wniosków o dodatek węglowy.   
W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mającego ten sam adres zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz
Dariusz Wądołowski