30 września mieszkańcy Łaszewa spotkali się aby uczcić zakończenie termomodernizacji świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt inwestycji to 192 tys. zł z czego 105 tys. zł stanowi dofinansowanie unijne.
Docieplone zostały ściany, stropodach, pojawiło się nowe pokrycie dachowy i oczywiście nowa elewacja. Budynek zyskał na estetyce, a sołectwo zaoszczędzi na jego ogrzewaniu.

Podczas spotkania symbolicznego przecięcia wstęgi dokonała sołtys Laura Mikulska wraz z  Burmistrzem Dariuszem Wądołowskim oraz Przewodniczącym Rady Piotrem Radeckim.


- Moje serce rośnie, w końcu się doczekaliśmy – mówi Laura Mikulska – budynek, który szpecił teraz jest oczkiem w głowie naszych mieszkańców. Mamy też nowe oświetlenie zewnętrzne  na całym boisku, co nas bardzo cieszy. Planujemy odświeżyć jeszcze wnętrze świetlicy aby była jeszcze piękniejsza i bardziej zachęcała do integracji i wynajmów – dodaje sołtyska.

- Jestem szczęśliwy, że udało nam się dopiąć zaplanowanego zadania,  że odnowimy wszystkie świetlice na terenie gminy – mówił podczas uroczystości burmistrz . - Łaszewo to praktycznie ostatnia świetlica wiejska, która wymagała przeprowadzenie termomodernizacji. W sumie od 2015 roku wydaliśmy na remonty wszystkich świetlic ok. 3 mln zł. Zależało nam na tym, aby mieszkańcy mieli miejsca spotkań, integracji i aktywizacji.

Tego dnia w Łaszewie odbyło się też zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy podzielili fundusz sołecki. Na organizację imprez integracyjnych przeznaczyli 2 tys. zł, na utrzymanie świetlicy 5 tys. zł, na tereny zieleni 500 zł i 17 tys. zł zainwestują w odnowienie wnętrza budynku.

Alina Malanowska
Inspektor ds.promocji

FOTORELACJA