Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy, Szkół i Przedszkoli

Dzień Edukacji Narodowej jak co roku jest okazją do refleksji nad sensem nauki i wartością wykształcenia,
jest także sposobnością do skierowania uwagi na tych spośród nas, którzy swoją aktywność zawodową związali z edukacją.
Zatem wszystkim Państwu z okazji dzisiejszego święta życzymy wielu sukcesów, spełnienia celów i marzeń, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Dyrektorom i Nauczycielom życzymy, aby praca pozwalała Państwu rozwijać się osobiście, zawodowo i społecznie, abyście z pasją tworzyli otwartą przestrzeń umożliwiającą kreatywną naukę, budowanie więzi i relacji społecznych oraz pielęgnowanie wartości, pozwalających dziecku wzrastać w poczuciu podmiotowości i osobistej godności.
Pracownikom administracji i obsługi życzymy, by z satysfakcją brali udział w tworzeniu bezpiecznej i przyjaznej dzieciom przestrzeni.

Z wyrazami szacunku

    Piotr Radecki                                                                       Dariusz Wądołowski

Przewodniczący Rady Miejskiej Pruszcz                                       Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz