Szanowni Mieszkańcy!

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy środków rządowych na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (pelet, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG, olej opałowy), w związku z czym niemożliwe jest ich wypłacenie w ustawowym terminie tj. do miesiąca od dnia złożenia wniosku o wypłatę niniejszych dodatków.
Wypłaty te będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu środków z budżetu Państwa.

Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz
Dariusz Wądołowski