23 października Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gminy Pruszcz, świętowało piętnastolecie swojej działalności. Z tej okazji przyjęto sztandar symbolizujący wiarę, zaufanie i szacunek.

Uroczystego poświęcenia sztandaru dokonał ks. Andrzej Regent, po czym założyciel organizacji i były prezes Zbigniew Jagła przekazał go obecnemu prezesowi. Piotr Chomicz w imieniu członków złożył ślubowanie otoczenia sztandaru czcią i szacunkiem.

Podczas uroczystości w drzewce sztandaru fundatorzy wbili pamiątkowe gwoździe z grawerunkiem. W jego historię wpisało się 26 darczyńców.

Zaproszeni goście gratulowali członkom Stowarzyszenia wieloletniej działalności na rzecz lokalnej społeczności, wyrażali podziw dla aktywności i zaangażowania oraz dziękowali za wkład w rozwój naszego regionu.

Były wójt gminy, obecny wicestarosta Franciszek Koszowski podziękował za inicjatywę założenia Stowarzyszenia Zbigniewowi Jagle. Mówił też o tym, że stowarzyszenie to członkowie, którzy są siłą napędową organizacji. Organizacji rozrastającej się, bowiem ze względu na starzenie się społeczeństwa, emerytów będzie przybywać. I on sam niebawem zasili pewnie szeregi Stowarzyszenia. Taki plan też ma dyrektor Banku Spółdzielczego w Pruszczu Beata Banasiak, która widzi się w przyszłości jako członkini Stowarzyszenia, póki co deklarowała seniorom pomoc i wsparcie w działalności.  

Burmistrz Dariusz Wądołowski podkreślał wagę współpracy ze Stowarzyszeniem, przytoczył działania, które Samorząd był w stanie zrealizować na rzecz seniorów. Stowarzyszenie znalazło swoje miejsce w budynku GOKSiR-u, który realizuje szeroki program aktywizacji seniorów. Sukcesem okazało się też założenie Chóru Retro Najbardziej cieszy go możliwość uruchomienia Dziennego Domu Pobytu SIESTA w Pruszczu, który po okresie realizacji projektu, czyli po 2023 roku miałby zostać przekazany pod opiekę Stowarzyszenia.
Burmistrz podziękował też wszystkim członkom za wkład w budowę naszej „małej ojczyzny” ,dzięki temu młode pokolenie ma warunki do rozwoju.

Jubileusz uświetnił wspaniały tort, a w części artystycznej przed seniorami wystąpił dziecięcy chór „Niezapominajki”. Spotkanie zakończyło się zabawą taneczną.

Obecnie Stowarzyszenie liczy około 260 osób i jest jednym z największych stowarzyszeń na terenie powiatu świeckiego. Jego członkowie integrują się podczas wspólnych wyjazdów, wieczorków, koncertów i spotkań. Nawiązują nowe relacje, są dla siebie wsparciem i zachętą do wyjścia z domu. Aktywizacja społeczna na tym etapie życia  ma coraz większe znaczenie dla dobrego samopoczucia i zdrowia. I tego właśnie życzymy Seniorom, zdrowia i energii aby korzystać z każdej chwili życia. Zarządowi życzymy kreatywności i życzliwych ludzi do współpracy!

Uroczystość obchodów Jubileuszu, okazała się niestety ostatnim spotkaniem z p. Marianem Betlewskim, aktywnym członkiem Stowarzyszenia.  Człowiekiem pełnym życia, radości i otwartości do ludzi.  Zdjęcie, na którym Krzysztof Pardo uwiecznił go wbijającego gwóźdź w drzewce sztandaru jest ostatnim zdjęciem p. Mariana, które zapisuje się na kartach historii naszej lokalnej społeczności.

Alina Malanowska
Inspektor ds. Promocji

Link do fotorelacja z uroczystości
fot. K.Pardo