W związku z prowadzeniem przez Gminę sprzedaży preferencyjnej węgla prosimy osoby zainteresowane zakupem o złożenie wniosku do dnia 09.12.2022r.

Przypominamy że osobami uprawnionymi są osoby które spełniają kryteria dodatku węglowego.

Sprzedaż węgla jest prowadzona w kolejności złożenia wniosków, po otrzymaniu informacji z Urzędu Miasta i Gminy, można zgłosić się do Urzędu aby opłacić fakturę i udać się po odbiór do Spółki Komunalnej Błysk . Osoby które pomimo złożenia wniosku nie są zainteresowane zakupem proszone są o złożenie oświadczenia o wycofaniu wniosku.

Oświadczenie o wycofaniu wniosku do pobrania (docx 12,81 kB).