Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych.

Informujemy, że w terminie  od 1 grudnia 2022r. do 1 lutego 2023 r. osoby, które ogrzewają swój dom/mieszkanie prądem (np. pompy ciepła, maty grzewcze itp.), mogą składać do tut. urzędu wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego, w wysokości:
•    1 000,00 zł
•    1 500,00 zł, w przypadku, gdy w roku 2021 r. zużycie energii elektrycznej  w gospodarstwie domowym, w tym samym miejscu zamieszkania wyniosło więcej niż 5 MWh, wówczas do wniosku należy koniecznie dołączyć faktury za zużycie prądu, za rok 2021.


Dodatek elektryczny  wypłaca  się w terminie do 31 marca 2023 roku.
Uwaga:
1.    Wniosek o dodatek elektryczny składa wyłącznie osoba, na którą jest zgłoszony licznik tj. osoba, która ma  podpisaną umowę z przedsiębiorcą energetycznym na sprzedaż energii elektrycznej.
2.    Dodatek elektryczny nie przysługuje osobom, które otrzymały już dodatek na węgiel lub na inne źródła niż węgiel.
3.    Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom, które wykorzystują energię elektryczną  pochodząca z mikroinstalacji (fotowoltaiki);
4.    Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy główne źródło ciepła ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
5.    W przypadku braku zgłoszenia bądź zgłoszenia źródła ciepła do CEEB po terminie lub prowadzenia kilku gospodarstw domowych pod jednym adresem, również można wnioskować o przyznanie dodatku elektrycznego. W takich przypadkach konieczne będzie przeprowadzenie wywiadu środowiskowego potwierdzającego  dane określone we wniosku.

Wniosek o dodatek elektryczny (docx 44,77 kB)

RODO klauzula (docx 37 kB)