Od 3 stycznia 2023 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska wprowadza kolejną odsłonę programu „Czyste Powietrze”, która spowoduje, że Beneficjenci uzyskają wyższe dofinansowanie i jednocześnie będą mogli obniżyć koszty ogrzewania swoich domów.


Wyższe progi dochodowe, urealnienie kosztów jednostkowych, dodatkowe dofinansowanie w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji - to główne zmiany, które mają zachęcić do skorzystania z Programu.

Zwiększono także wartości progów dochodowych kwalifikujące do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu tj.:
• w części 1) Programu – do 135 000 zł;
• w części 2) Programu – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
• w części 3) Programu – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu kształtują się do poziomu 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Więcej szczegółów na stronie:  www.czystepowietrze.gov.pl

https://portal.wfosigw.torun.pl/data/uploads/03-01-2023/Bank/Og%C5%82oszenie_o_zmianie_Programu.pdf