W bieżącym roku Koło Gospodyń Wiejskich w Mirowicach obchodzi 75-lecie działalności.

Z tej okazji 26 stycznia zorganizowano w świetlicy wiejskiej spotkanie integracyjne. W roli prowadzącej wystąpiła Iwona Paliwoda oraz Lidia Jóźwik.  
Wśród zaproszonych gości byli mieszkańcy sołectwa, samorządowcy oraz przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy Pruszcz.
Podczas uroczystości padło wiele pozytywnych słów, doceniających zaangażowanie i wkład pracy członkiń Koła. Często podkreślano wagę współpracy i wzajemnego zrozumienia, co jest istotnym elementem integracji lokalnej społeczności.

Burmistrz Dariusz Wądołowski wyraził serdeczne podziękowania członkiniom  KGW za aktywność  na rzecz rozwoju społecznego. Nadmienił, że  samorząd gminny od lat pracuje nad tym aby tworzyć sprzyjające warunki do integracji wokół wiejskich świetlic. Odremontowane i doposażone stanowią zaplecze dla działań KGW, które o nie dbają, aktywizują mieszkańców i promują gminę.

Gratulacje oraz podziękowania za współpracę złożył również Przewodniczący Rady Piotr Radecki oraz radny Andrzej Grządka.

Zebrani goście obejrzeli prezentację odnośnie historii działalności Koła, a seniorkom wręczono podziękowania za wkład w rozwój Koła.
Był też pyszny tort i toast!

Link do fotorelacji z 75-lecia KGW Mirowice