Zachęcamy rolników do składania wniosków na usunięcie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag.

Wnioski będę przyjmowane w terminie do 7 marca 2023 r. Wnioski można pobrać ze strony internetowej bip.pruszcz.pl zakładka Ochrona środowiska, folder  „Usuwanie folii rolniczych” oraz  w Urzędzie Miasta i Gminy w Pruszczu – w  biurze nr 2 lub w punkcie podawczym.

Złożenie wniosku umożliwi bezpłatną utylizację odpadów rolniczych w 2023 roku. O dokładnym terminie i sposobie realizacji będziemy Państwa informować.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Ochrony Środowiska  i Gospodarki Komunalnej – biuro nr 2, tel.: (52) 562 43 21.

Uwaga! Realizacja zadania uwarunkowana jest od pozyskania przez Gminę dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.