23 lutego 2023 odbyły się w Pruszczu uroczystości z okazji pierwszej rocznicy nadania praw miejskich miejscowości Pruszcz.Wydarzenie upamiętniono posadzeniem platana klonolistnego na skwerku w centrum Pruszcza oraz zakopaniem kapsuły czasu.

Przez ostatnie dni mieszkańcy Pruszcza składali podpisy na historycznym zwoju papieru, jako świadkowie nadania praw miejskich dla Pruszcza. Na samym końcu podpisy uroczyście złożyli Burmistrz Dariusz Wądołowski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Piotrem Radeckim. Tajemnicą na kolejne lata zostaje osobisty wpis burmistrza.

- Zakopujemy dzisiaj kawał historii naszej gminy. Historii o ludziach, którzy tutaj poświęcili swoje życie, wkładając pracę w jej rozwój - mówił burmistrz Dariusz Wądołowski. -   My też, dzisiaj jako samorząd, radni wkładamy wysiłek w rozwój i dobrobyt naszej gminy i Pruszcza. Myślę, że ta kapsuła zostanie wykopana za 50 lat i kolejne pokolenia będą dokładać swoją historię, historię tego miasta. Będziemy robić wszystko aby nasza mała ojczyzna była dobrym miejscem do życia. Aby to miasto szczęścia przynosiło faktycznie szczęście jego mieszkańcom - dodał gospodarz.

Kapsuła czasu została zakopana przy Urzędzie Miasta i Gminy. Stanął tam kamień z informacją oraz kodem quer, który odsyła do treści złożonej w ziemi historii.
Tego dnia podczas sesji Rady Miejskiej Pruszcz, radni i goście zostali poczęstowani tortem. Była też symboliczna jedna świeczka, a przed jej zdmuchnięciem nie jedno marzenie.
AM

FOTORELACJA Z UROCZYSTOŚCI