Drogie Panie!

Z okazji Dnia Kobiet życzę Wam zdrowia, szczęścia i miłości!

Abyście z odwagą i zapałem realizowały swoje pasje, osiągały sukcesy zawodowe i osobiste.
Pamiętajcie, że czynicie ten świat lepszym i piękniejszym.

Dariusz Wądołowski
Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz